Ważna informacja dla opiekunów

Drodzy opiekunowie,

w związku z wprowadzeniem przepisów o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych (RODO) wymagane jest abyście również Wy dostarczyli do organizatorów PiM 2019 zgodę na przetwarzanie waszych danych oraz wykorzystywanie waszego wizerunku w celach promocyjnych PiM 2019. Zgodę tę należy dostarczyć przy rejestrowaniu grupy. Formularz zgody rodziców na przetwarzanie danych uczestników znajduje się w formularzu zgody na udział dziecka w PiM2019 (zakładka PiM 2019 -> Zgłoszenia drużyn)

Formularz zgody poniżej.

 

Zgoda na przetwarzanie danych – opiekunowie

Skomentuj...