Gra Proobronna

Regulamin Gra Proobronna (PDF)

Lubin, 26 kwietnia 2017

Gra proobronna – PIM 2017

Fabuła gry:
Drodzy przyjaciele, wszedłem w posiadanie ważnych informacji wywiadowczych dotyczących naszego wschodniego sąsiada, tzw. „list rosyjskiego szpiega”. Bojąc się dekonspiracji, pociąłem ją na części i ukryłem wśród kolegów z wojska. Jeśli czytacie ten list oznacza to, że ja dostałem się do niewoli przeciwnika. Musicie zdobyd „list” i przekazad go Ministrowi Obrony. „Koledzy z wojska” wydadzą wam te informacje kawałek po kawałku, jeśli udowodnicie im, że jesteście godni zaufania. Podchodząc do „kolegów z wojska” podajcie hasło „jesteśmy od Wyrwidęba” odpowiedzą „co z tego?!”. Uważajcie na siebie!

Kpt. Kontrwywiadu Marian „Wyrwidąb” Szumilas

Regulamin gry

1. W grze biorą udział drużyny 3-5 osobowe z kategorii S, L (czyli w wieku gimnazjalnym lub starsi)

2. Celem gry jest zdobycie wszystkich elementów „listu”, poprzez:
a. Zrobienie zadao na punktach zadaniowych
b. Odnalezienie skrytek
c. Zakupy u handlarza
d. Pokonanie innej drużyny
e. Przejście pomyślnie „weryfikacji”

3. Punkty zadaniowe
a. Wskazane są na mapie
b. Będą wymagały wykazania się umiejętnościami: strzeleckimi, nawigacyjnymi, zręcznościowymi, działaniem zespołowym w warunkach stresu.
c. Można do nich podchodzid wielokrotnie, ale nie częściej niż co 10 min
d. Za wykonane zadanie można uzyskad: kawałek listu lub „pieniądze gry” (za nie można potem kupid u handlarza częśd listu) lub „karty gry” (można nimi np. pokonad inną drużynę)

4. Skrytki
a. O ich umiejscowieniu informuje mapa lub handlarz
b. Po odnalezieniu skrytki zabieramy ze sobą jej zawartośd

5. Zakupy u handlarza
a. W drugiej połowie czasu gry pojawi się we wskazanym miejscu handlarz. Będzie można u niego kupid, sprzedad, wymienid kawałki listu

6. Walka drużyn
a. Drużyna, która chce walczyd z inną drużyną, musi dotknąd w ramię któregoś z członków przeciwnej drużyny i powiedzied „WALKA”.
b. Walka odbywa się przy użyciu „kart gry”. Kto ma silniejszą kartę wygrywa.
c. Wygrani zabierają przegranym jeden element układanki lub dwa pieniądze.
d. Jeśli wywołana drużyna nie ma karty ich punkty w walce wynoszą 0.
e. Po walce należy w obecności wywołanej drużyny zniszczyd karty biorąc udział w walce

7. „Weryfikacja”
a. Każda z drużyn musi mied przynajmniej jeden telefon komórkowy. Na początku gry ma podad nr organizatorom.
b. W pewnym momencie gry zadzwoni do Was weryfikator i powie gdzie i w jakim czasie macie się stawid na kontrolę.
c. Jeśli drużyna zgłosi się w wyznaczonym czasie w wyznaczonym miejscu dostanie dodatkowe punkty jeśli nie straci je.

8. Gra kooczy się o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym miejscu (nie wcześniej!!!). Wygrywa drużyna, która uzbierała najwięcej punktów. Punkty przydzielane są następująco:
a. Za zebranie całości listu: + 200 pkt
b. Za każdy niepowtarzający się element listu: + 50 pkt
c. Za każdy powtarzający się element listu: + 25 pkt
d. Za kartę gry: +10
e. Za każdy pieniądz: + 5

9. Wszystkie swoje zdobycze drużyna oddaje do najbliższego punktu zadaniowego.

 

Na profilu facebook-owym PiM-u można zobaczyć film zapowiadający to wydarzenie: