Czym jest PIM?

PiM, czyli Pielgrzymka Ministrantów jest świętem Służby Liturgicznej. Pielgrzymujemy do twardogórskiej Maryi Wspomożycielki, która jest szczególną orędowniczką i wzorem służby Bogu oraz drugiemu człowiekowi.

Przybywamy, by z pokorą prosić Ją o umiejętność godnego służenia Bogu przy Jego Ołtarzu i przedłużania tej służby na życie codzienne.

Nasze wspólne świętowanie ma wymiar sportu i rekreacji, zabawy i kultury, liturgii i modlitwy. Wszystko po to, by we wspólnej zabawie doświadczyć mocy jedności i wiary oraz by jej płomień zanieść wszędzie tam, gdzie wrócimy.

PiM jest zwieńczeniem rocznej pracy prowadzonej w parafialnych grupach ministranckich. Sens tego spotkania polega na ponownym uświadomieniu sobie radości bycia ministrantem, lektorem i służenia przy ołtarzu.

Spotkanie to ma także uświadomić uczestnikom, że nie są sami; wokół jest wielu chłopców im podobnych, którzy na co dzień posługują przy Liturgii. To wspólne spotkanie ma dodać nowej gorliwości i zapału w tej służbie.

PiM adresowany jest przede wszystkim do Służby Liturgicznej z terenów południowej i centralnej Polski, ale i do wszystkich, chcących wziąć udział w naszej pielgrzymce.