Logo

logo-pimuLogo przedstawia kompozycję trzech obrazów:

Komunii Św., czyli Eucharystii, gałązki krzewu laurowego, płomienia oraz czterech słów: świętość, miłość, radość, służba.

Wszystkie te elementy, połączone oraz przenikające się nawzajem, określają cele i zadania PiM-u.

1. Eucharystia – stanowi centrum życia każdej chrześcijańskiej wspólnoty, a więc także naszej wspólnoty ministranckiej. Jezus, zostając z nami pod postacią Chleba i Wina, stał się jednocześnie naszym pokarmem na drodze ku świętości. Dlatego pragniemy każdego dnia w pełni uczestniczyć w Uczcie Eucharystycznej przyjmując Pana do naszych serc.

2. Gałązka laurowa – symbol rywalizacji sportowej i zwycięstwa. Wieńcem z gałązek laurowych honorowano w starożytnej Grecji zwycięzców igrzysk olimpijskich. Oni biegli, aby zdobyć nagrodę przemijającą. My biegniemy, aby zdobyć nagrodę nieprzemijającą – świętość i życie wieczne (por. 1 Kor 9,24). Biegniemy tak, aby móc uczynić swoimi słowa św. Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7).

3. Płomień – przypomina Ducha Świętego, czyli „Płomień” zesłany na Kościół przez Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca (por. Dz. 2, 1-3). Duch Święty obdarza nas w naszej ziemskiej pielgrzymce wszelkimi potrzebnymi darami. To za Jego pośrednictwem Bóg umacnia nas i wspiera w dążeniu do świętości. To dzięki Niemu jesteśmy zdolni do prawdziwej miłości, radości i służby drugiemu człowiekowi.

 

Również kolory występujące w tej symbolicznej kompozycji mają swoje znaczenie:

Biel: oznacza czystość serc każdego z nas, która pozwala nam poprzez przyjmowanie pokarmu Eucharystycznego, na stałe jednoczenie się z Chrystusem m. in. dzięki odpowiedniemu przygotowaniu się poprzez Spowiedź świętą. Oznacza również czystość intencji, z jakimi przyjeżdżamy na PiM i czystość rywalizacji (fair play) w naszych zmaganiach sportowych.

Czerwień: symbolizuje miłość, która w rywalizacji wyznacza granicę dobrego i złego współzawodnictwa. Na PiM-ie, realizując przykazanie miłości, uczymy się naśladować w tym względzie samego Chrystusa.

Zieleń: to kolor nadziei, która umacnia nas w walce o najwyższe trofea, szczególnie o trofeum ostateczne, którym dla nas chrześcijan jest nagroda życia wiecznego i świętość.