Ekipa

inspektorie-wrZa przebieg i przeprowadzenie całej Pielgrzymki Ministrantów do Twardogóry odpowiadają Salezjanie, czyli członkowie Towarzystwo świętego Franciszka Salezego – zgromadzenia zakonnego założonego w 1859 r. we Włoszech przez ks. Bosko. (Stąd skrót: SDB – Salesiani di Don Bosco – Salezjanie Księdza Bosko.) Zgromadzenie zatwierdzone zostało przez Stolicę Świętą w 1869 r. Powstało, aby współdziałać w zbawianiu młodzieży, by być dla niej znakiem i nosicielem miłości Bożej. Dla realizacji tego zadania prowadzimy pracę wychowawczą w różnego rodzaju ośrodkach, duszpasterstwa parafialne, misje zagraniczne i krajowe, szkoły, wydawnictwa, działalność naukową i wiele innych dzieł, jakich wymaga, czas i miejsce, by móc pełniej realizować to posłannictwo.

Głównym organizatorem spotkania jest Salezjański Ośrodek Animacji Duszpasterstwa Młodzieżowego Inspektorii Wrocławskiej. Pielgrzymka Ministrantów jest wydarzeniem całej Inspektorii św. Jana Bosko. Aby takiego przedsięwzięcia dokonać potrzeba dużego zaplecza zarówno osobowego, jak i materialnego. Takim zapleczem osobowym są współbracia będący w formacji początkowej, odbywający swoje studia w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie i Lądzie oraz nowicjusze z nowicjatu w Kopcu.

W czasie trwania pielgrzymki wyznaczeni salezjanie są odpowiedzialni za poszczególne sektory PiM-u (informację, sport, wyżywienie, noclegi, atrakcje kulturalne, liturgię itd.). Bardzo dzielnie w Pielgrzymkę Ministrantów od kilku lat angażuje się Nowicjat Towarzystwa Salezjańskiego z Kopca/k. Częstochowy. Dla przygotowujących się do życia salezjańskiego nowicjuszy, udział w tym przedsięwzięciu, stanowi możliwość sprawdzenia się w praktycznym, salezjańskim działaniu. Niemniej jednak stanowią oni dużą podporę dla organizatorów. Dziękujemy!

Oprócz salezjanów i nowicjuszy czynnie w przeprowadzenie Pielgrzymki włącza się liczna grupa zaproszonej do pomocy młodzieży, która bardzo odpowiedzialnie się wywiązuje z powierzonych funkcji. Również Wam składamy wyrazy naszej wdzięczności!

PiM jest jedną z większych akcji powołaniowych w Inspektorii Wrocławskiej. Doświadczenie zebrane podczas wieloletniej pracy z ministrantami pokazuje, że to właśnie z szeregów Liturgicznej Służby Ołtarza wywodzą się liczne powołania do stanu duchownego – zarówno do diecezji, jak i zakonów. To również dzięki takim spotkaniom w młodych ludziach rodzi się ziarno powołania, które później wzrasta i wydaje owoce.