PiM 2019 — ruszamy!!

Drodzy min­is­tran­ci oraz opiekunowie, przy­go­towanie do Piel­grzym­ki Min­is­tran­tów 2019  wkroczyły na ostat­nią prostą.  W tym roku pod­czas naszego spotka­nia przyjrzymy się świę­toś­ci i jej różnym smakom. Dlat­ego hasło tegorocznej piel­grzym­ki brz­mi “UGRYŹ ŚWIĘTOŚĆ”.  Poza for­ma­cją czeka nas wiele nowoś­ci oraz atrakcji (pojaw­ią się również nowe konkurenc­je sportowe). Na naszej stron­ie może­cie zobaczyć plakat zapowiada­ją­cy nasze spotkanie oraz pobrać aktu­alne kar­ty zgłoszeniowe. Plan dnia, har­mono­gram roz­gry­wek i szczegóły doty­czące atrakcji udostęp­n­imy Wam w najbliższych dni­ach.  Śledź­cie naszą stronę oraz pro­fil Salez­jańs­ki Por­tal Młodzieżowy na face­booku. Poniżej plakat oraz logo PiM’u 2019.

plakatpim_logo_2019

Skomentuj…