FSM JEDNODNIOWY 23 STYCZNIA

Serdecznie zaprasza­my na For­ma­cyjne Spotkanie Młodych dla wszys­t­kich grup wiekowych w sobotę 23 sty­cz­nia 2021 r.

UWAGA ZMIANA PROGRAMU FSM‑u
23 sty­cz­nia 2021 r.

W związku ze zmi­aną pogody i prog­noza­mi, nie  będziemy mogli wejść na góry bardzkie. Pode­jś­cie jest dość strome, a przy top­ią­cym się śniegu, częś­ciowym oblodze­niu i stru­gach spły­wa­jącej wody grozi to kon­tuz­ja­mi, prze­mocze­niem butów a co za tym idzie przez­ię­bi­eni­a­mi. Dlat­ego zmieni­amy pro­gram. Przy­jedziemy do Mar­i­anów­ki trans­portem zor­ga­ni­zowanym przez opieku­na danej placówki. 

PROGRAM na sobotę 23 sty­cz­nia 2021

- do godz. 10.00 przy­jazd pod nasz dom w Marianówce

- o 10.00 wyjś­cie w kierunku sank­tu­ar­i­um Marii Śnieżnej 

- 12.00 powrót oraz Msza św. w Marianówce

- 13.00 obiad

- po obiedzie wyjazd  na halę sportową do Wilka­nowa
i mecz pił­ki nożnej

- zakończe­nie o godz. 16.00 i wyjazd do domów

PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ:

- komże/alby

- ciepłe rzeczy, dobre buty

- strój i obuwie sportowe na halę w Wilkanowie

KOSZT:

Z fun­duszy Dusz­pasterst­wa Młodzieżowego i Powołan­iowego opła­cony zostanie obi­ad i wyna­jem hali sportowej
w Wilka­nowie. Koszt prze­jaz­du uczest­ni­cy pokry­wa­ją sami
w porozu­mie­niu ze swoim opiekunem/kierowcą.

KARTA UCZESTNICTWA do pobra­nia https://tiny.pl/r596m

ZAPISY DO ŚRODY 20 STYCZNIA na thawrylewicz@yahoo.pl

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW OGRANICZONA

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ I DO ZOBACZENIA : )

Więcej infor­ma­cji:

ks. Tomasz Hawrylewicz sdb thawrylewicz@yahoo.pl

Skomentuj…