MINI PIM (MLK) – KOSZYKÓWKA 6 MARCA WE WROCŁAWIU

Zaprasza­my w sobotę 6 mar­ca 2021 r. do Wrocław­ia na sportowe zma­gania w koszykówkę (MLK). To kole­jny krok przy­go­towań naszych drużyn min­is­tranc­kich i lek­tors­kich do majowej Piel­grzym­ki Min­is­tran­tów do tronu Wspo­moży­ciel­ki w Twar­dogórze. Mecze roze­grane będą w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych: M, S i L.

Opiekunowie składa­ją kar­ty zgłoszeniowe w zakrys­tii, przed rozpoczę­ciem Mszy Świętej.

Pro­gram spotkania:

9:30 – Msza  św. w koś­ciele p.w. Michała Archanioła

od 10:30 – roz­gry­w­ki będą odby­wały się na dwóch salach Zespołu Szkół Salez­jańs­kich Don Bosko we Wrocławiu:

  • ul. Bolesława Prusa 78
  • ul. Świę­tokrzys­ka 45–55

około 14.15 – wręcze­nie nagród i zakończe­nie turnieju

Prosimy współbraci, którzy będą odpraw­iać Mszę św. o przy­wiezie­nie swoich alb wraz ze stułą.

Koszt:  10 zł

ZGŁOSZENIA DO 3 MARCA na thawrylewicz@yahoo.pl

DO POBRANIA: 

Skomentuj…