ZAPRASZAMY DO TWARDOGÓRY- PiM 2022

Po ograniczeni­ach związanych z pan­demią, po zeszłorocznym jednod­niowym PiM-ie oraz jeszcze wcześniejszym spotka­niu on line w ramach „e‑PiM”, cieszę się że naresz­cie spo­tykamy się na żywo u stóp Maryi Wspo­moży­ciel­ki Wiernych w Twar­dogórze. Ona peł­na miłoś­ci czeka na nas, by prowadz­ić do swego Syna.  PiM 2022 r. odby­wa się pod hasłem „Nic na siłę”. To naw­iązanie do tegorocznego tem­atu wskazanego przez następcę Księdza Bosko, którym jest Ángel Fer­nán­dez Artime „CZYŃCIE WSZYSTKO Z MIŁOŚCI, NIC NA SIŁĘ”. To odwołanie się do postaci św. Fran­cisz­ka Salezego, naszego patrona w jego 400-lecie nar­o­dzin dla nie­ba. Na PiM-ie ale też w naszej codzi­en­noś­ci chciejmy jak św. Jan Bosko pod­jąć i real­i­zować dobre postanowie­nie: „Miłość i łagod­ność św. Fran­cisz­ka Salezego niech mnie prowadzą w każdej chwili”. 

W tej inic­jaty­wie jako dar­czyń­ca wspiera nas FUNDACJA ORLEN.

Więcej infor­ma­cji na https://wroclaw.salezjanie.pl/2022/04/pim-2022/

 

Skomentuj…