wspólna MODLITWA i SPOTKANIA formacyjne

30 kwiet­nia w czwartek ROZPOCZĘCIE

20:30 online z bazy­li­ki Maryi Wspo­może­nia Wiernych w Twardogórze

WSPÓLNA MODLITWA (1‑go i 2‑go maja)

 • 9.00 słówko na dzień dobry
 • 20.30 nabożeńst­wo i słówko na dobranoc

SPOTKANIA FORMACYJNE

 • Q&A SŁUŻBA I LITURGIA – poprowadzą klerycy z Lądu i Krakowa

pier­wszego i drugiego maja o godz. 14.00 klerycy odpowiada­ją na pyta­nia uczestników.

 • DBAJ O SIEBIE – ratown­ik medy­czny w akcji

pier­wszego maja o godz. 10.30 ratown­ik medy­czny Grze­gorz Mada­jczak mówi jak troszczyć się swo­je zdrowie i swoich blis­kich w dobie pandemii

drugiego maja o godz. 10.30 kl. Krzysztof Pałuc­ki i ks. Jerzy Mikuła mis­trz now­ic­jatu, mówi jak troszczyć się o swo­ją wiarę w dobie pandemii

 • SPOTKANIA FORMACYJNE ON-LINE – w sobotę drugiego maja o godz. 19.00 w dwóch kat­e­go­ri­ach wiekowych

Spotka­nia poprowadzą klerycy z Krakowa oraz dk. Michał i ks. Mikołaj.
Lin­ki do spotkań:

KATEGORIA PIERWSZA - klasy 7. i młod­sihttps://tinyurl.com/ydba3tm8

KATEGORIA DRUGAkl. 8. i star­si — Infor­ma­c­je dostępu do spotka­nia zna­jdziesz w grupie na fb: https://www.facebook.com/groups/275955683575862/

Oto szczegółowa instrukc­ja wejś­cia na dzisiejsze spotkanie przy pomo­cy APLIKACJI ZOOM.

INSTRUKCJA PRZY PIERWSZYM UŻYCIU APLIKACJI ZOOM

KOMÓRKA:

 1.     Wejdź do „sklepu” i ściąg­nij aplikację Zoom.
 2.     Kliknij w LINK.

Wlej DANE DOTYCZĄCE SPOTKANIA ONLINE:

(wklej link do przeglądarki)

 1.     Wpisz swo­je imię i zatwierdź.
 2.     Wyskoczą ter­az różne okien­ka z pytaniami.
 3.     Kliknij I AGREE przy Poli­tyce prywatności.
 4.     Kliknij OK/GOT IT przy Zez­wole­niu na dostęp.
 5.     Kliknij ZEZWÓL/OK przy Zez­wole­niu na robi­e­nie zdjęć i nagrywanie.
 6.     Kliknij START/JOIN VIDEO przy Rozpocznij video.
 7.     Kliknij ZEZWÓL/OK przy Pyta­niu o dźwięk.
 8.    Kliknij ZEZWÓL/OK przy Pyta­niu o kamerę.
 9.    Aby usłyszeć innych, kliknij w ikonkę słuchawek i kliknij w CALL VIA DEVICE AUDIO/CALL USING INTERNET AUDIO.

KOMPUTER/LAPTOP:

 1.     Kliknij w link.

DANE DOTYCZĄCE SPOTKANIA ONLINE:

(wklej link do przeglądarki)

 1.     Zaak­cep­tuj Cook­ies i kliknij AGREE AND PROCEED.
 2.     Przy PREFERENCES SUBMITTED kliknij CLOSE.
 3.     Na dole strony kliknij DOWNLOAD & RUN ZOOM.
 4.     Na Twój kom­put­er ściąg­nie się plik ZOOM. EXE — kliknij OTWÓRZ i URUCHOM.
 5.     Wyskoczy okienko “Zez­wole­nie na zmi­any w kom­put­erze” — kliknij TAK.
 6.     Wpisz swo­je imię i zatwierdź OK.
 7.     Kliknij OK przy Poli­ty­ka prywatności.
 8.     Kliknij JOIN WITH VIDEO.
 9.    W lewym dol­nym rogu kliknij w IKONKĘ SŁUCHAWEK i kliknij JOIN AUDIO oraz obok w IKONKĘ KAMERY i kliknij START VIDEO.

Było­by dobrze, gdy­by każdy chwilę wcześniej przed 19.00 dołączył do spotka­nia, by sprawdz­ić czy wszys­tko działa : )

 

3 maja w niedzielę ZAKOŃCZENIE

 • 9.00 słówko na dzień dobry
 • Trans­mis­ja Mszy św. w intencji uczest­ników e‑PiM‑u i ich rodzin