Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja generalna PiM 2022

Tutaj będą zamieszczane aktualne dane…

ARCHIWUM z PiM‑u 2019

 

Miejsce Parafia pkt
1. Parafia pw. św. Michała Archan­ioła we Wrocławiu 376
2. Parafia pw. Mat­ki Bożej Wspo­może­nia Wiernych w Twardogórze 323
3. Parafia pw. Świętego Jana Bosko w Poznaniu 264
4. Parafia pw. św. Andrze­ja Apos­toła w Środzie Śląskiej 251
5. Parafia pw. św. Jana Bosko w Lubinie 170
6. Parafia pw. Chrys­tusa Króla we Wrocławiu 166
7. LSO Szkoły Salez­jańskie w Poznaniu 144
8. Parafia pw. św. Pio­tra i Pawła w Szk­larach Górnych 142
9. Parafia pw. Św. Stanisława Kost­ki w Doruchowie 131
10. Parafia pw. św. Józe­fa Rzemieśl­ni­ka w Międzyborzu 122
11. Parafia pw. Mat­ki Bożej Częs­to­chowskiej w Lubinie 115
12. Parafia pw. Najświęt­szego Ser­ca Pana Jezusa w Lubinie 96
13. Parafia pw. Nar­o­dzenia NMP w Chełmcach 85
14. Parafia pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Pan­ny w Chocianowie 84
15. Parafia pw. Najświęt­szego Ser­ca Pana Jezusa w Częstochowie 82
16. Parafia Biała/kaplica Kopiec 80
17. Parafia Nar­o­dzenia Św. Jana Chrz­ci­ciela w Kuźni­cy Czeszyckiej 79
18. Parafia pw. św. Rafała Kali­nowskiego w Sosnowcu 72
19. Parafia pw. Nawróce­nia Św. Pawła Apos­toła w Dąbrowie Górniczej 65
20. Parafia pw. Najświęt­szego Ser­ca Jezu­sowego we Wrocławiu 62
21. Parafia pw. Mat­ki Boskiej Nieusta­jącej Pomo­cy w Pyskowicach 34
22. Parafia pw. Mat­ki Boskiej Wspo­moży­ciel­ki Wiernych w Kamyku 34
23. Parafia pw. Niepokalanego Ser­ca NMP w Raszówce 33
24. Parafia pw. Opa­trznoś­ci Bożej we Wrocławiu 30
25. Parafia pw. Nar­o­dzenia NMP w Goszczu 24
26. Parafia p.w. Bożego Ciała w Bytomiu 18
27. Parafia pw. Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Pan­ny w Bukowicach 13