Regulamin ogólny

Zachę­camy wszys­t­kich do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem ogól­nym PiM 2019(i oczy­wiś­cie do przestrze­ga­nia go)

 

 

PiM2019-reg­u­lamin ogolny